• 114 Moo 1 T.Huaysai A.San Khampeang , Chuang Mai, Thailand
  • 098 2599116, 094 6367844, 061 8794463
  • กิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุจาก”โรงเรียนเกษียณวัย” ท่าศาลา

    ในวันที่ 8 พ.ย.2560 เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยการนำของ ดร.กมลวรรณ ศรีเจริญจิตต์ ผู้อำนวยการ “โรงเรียนเกษียณวัย” ได้นำผู้สูงอายุจำนวน 90 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “กฏหมาย สวัสดิการ ระเบียบที่ควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ” ณ บ้านพิงกัน โดยมีวิทยากรคือ คุณทัศนีย์ศิริ ขวัญสุวรรณ เป็นผู้ให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมพร้อมทีมงานบ้านพิงกัน ผู้สูงอายุทุกท่านได้ทั้งความรู้และความสุข สนุกสนานในการร่วมฐานกิจกรรมทั้ง 8 ฐาน และได้รอยยิ้มกลับบ้านไปฝากลูกหลานกันถ้วนหน้า บ้านพิงกัน ขอขอบคุณเทศบาลตำบลท่าศาลาและโรงเรียนเกษียณวัยที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกสถานที่การจัดกิจกรรมครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกันอีกในภายภาคหน้า เราพร้อมสนับสนุนทุกความรู้ ทุกกิจกรรมที่จะทำให้ผู้สูงวัยทุกท่านอายุยืนหมื่นๆ ปีค่ะ

    letter 1510115415815 1510115405809 1510115401676 1510115399554 1510115370621 1510115359692 1510115357782 1510115355025 1510115095507 1510115093455 1510115091423 1510115089652 1510115082982 1510115078380 1510115069660 1510115067351 1510115054303Comments


  • Leave a comment