• 114 Moo 1 T.Huaysai A.San Khampeang , Chuang Mai, Thailand
  • 098 2599116, 094 6367844, 061 8794463

PB033577PB033569PB033528PB033524

“บ้านพิงกันลองสเตย์” บ้านพักสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดย ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ผู้สูงอายุดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 มาเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านพิงกัน ร่วมกับ นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข ประธานกรรมการ บริษัทเชียงใหม่เวลเนส เรสซิเด้นซ์ จำกัด ร่วมกับ นางทัศนีย์ศิริ ขวัญสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงใหม่เวลเนส เรสซิเด้นซ์ จำกัด นางอุบลวรรณ รัตนภาศิริ ผู้อำนวยการบ้านพิงกัน ศ. เกียรติคุณ นายแพทย์ พงษ์ศิริ ปรารถนาดี รองประธานสภาผู้สูงอายุแห่งชาติ และ นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธาน กิตติมศักดิ์ หอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

 

PB033599PB033595PB033608PB033510PB033500PB033503PB033474PB033471PB033455PB033449PB033489PB033437PB033434PB033435PB033432PB033425PB033422PB033407PB033392PB033381PB033374PB033372PB033371PB033370PB033364