• 114 Moo 1 T.Huaysai A.San Khampeang , Chuang Mai, Thailand
  • 098 2599116, 094 6367844, 061 8794463

 

บ้านพิงกัน บริษัท เชียงใหม่เวลเนสเรสสิเดนซ์จำกัด
ที่พักอาศัยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในระดับนานาชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

Bann Ping Kan : Chiang Mai Senior Residences in Healthy & Sustainable Green Living Environment with Social Responsibility

ที่ตั้ง

โครงการบ้านพิงกัน บริษัท เชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนซ์จำกัด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 114 หมู่1 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงชนบท ชม.4039 มีเนื้อที่รวม 21 ไร่ ติดเชิงเขาเล็กๆที่มีชื่อว่า ดอยซิว ดังนั้นบ้านพิงกันจึงตั้งอยู่ใกล้กับวัดพระธาตุดอยซิวปูชนียสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงของอำเภอสันกำแพง มีความสงบเงียบร่มเย็นท่ามกลางแมกไม้และขุนเขาเหมาะกับการเป็นสถานพักผ่อนที่สุขสบาย และสวยงามอีกทั้งยังอยู่ห่างจากศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพงเพียง 5 กิโลเมตร มีถนนลาดยาง โดยตลอดใช้เวลาเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ถึงที่ตั้งโครงการเพียง 40 นาทีเท่านั้น

ความเป็นมา

บริษัท เชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนซ์จำกัด ตั้งขึ้นจากการรวมตัวของคนในวัยเกษียณ 3 คน ที่มีความเห็นตรงกันว่า ในสังคมปัจจุบันผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุหลังเกษียณมักจะอยู่อย่างโดดเดี่ยว ขาดการดูแลอย่างใกล้ชิดจากลูกหลานที่ต่างก็มีภารกิจหน้าที่การงาน แต่ผู้สูงอายุเหล่านั้นเองส่วนใหญ่ก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแร็งยังอยู่ดูแลตัวเองได้โดยยังไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลาน ดังนั้นหากมีสถานที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง ได้อยู่ร่วมกัน มีการอำนวยความสะดวกที่ดี สะอาด และสวยงาม พร้อมระบบบริการที่ครบวงจร ก็จะช่วยให้ ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความสุขและมีอายุยืนนานได้ ทั้งนี้เพราะคนทุกคนต้องการชีวิตที่มีคุณภาพดี ประกอบด้วยการมีสุขภาพดี ได้รับบริการทางสุขภาพที่เหมาะสม การได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและอร่อยถูกหลักอนามัย การมีที่อยู่อาศัยดี มีประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมครบถ้วน สะดวกสบาย สวยงาม ปลอดภัย มีบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการดูแลสุขภาพ มีสาธารณูปโภคพร้อมบริบูรณ์ ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมดี ทั้งทางธรรมชาติและสังคมจากแนวความคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของบ้านพิงกันแห่งนี้

บริการ

1 .ให้เช่าบ้านพักอาศัยระยะสั้นและระยะยาว พร้อมอาหารเพื่อการมีสุขภาวะดีสำหรับคนวัยเกษียณโดยจัดที่พักรูปแบบพิเศษสำหรับผู้สูงอายุคุณภาพระดับโลก เป็นบ้านเดี่ยว ชั้นเดียวขนาด 40 ตารางเมตร 1 ห้องนอน จำนวน 80 หลังภายใต้การออกแบบ ให้เป็นไปตามแบบเพื่อคนสูงอายุตามหลักสากล( universal design)ให้สอดคล้องกับ หลักการของ กระทรวงสาธารณสุขและกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยที่พักอาศัยและบริการครบวงจรแบบต่างๆภายใต้แนวคิดและนโยบาย “ที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อการใช้ชีวิตอย่างสุขภาพดี และรับผิดชอบต่อสังคม” (Healthy & Sustainable Green Living with Social Responsibility)

บ้านทุกหลังมีเฟอร์นิเจอร์ระดับพรีเมี่ยมพร้อมเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ทีวี เตาไมโครเวฟสำหรับอุ่นอาหาร และปุ่มกดเรียกขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน ประตูบานสไลด์และราวจับกันลื่นล้มแบบมาตรฐานสากล

2 .มีลานจอดรถเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ สำหรับให้ผู้ใช้บริการจอดโดยไม่อนุญาตให้รถยนต์เข้าไปในบริเวณที่พักอาศัยแต่ใช้บริการรถไฟฟ้าของโครงการให้บริการแทนเพื่อความสงบเงียบปราศจากมลภาวะ
3 . มีอาคารต้อนรับและบริการที่สะอาด สวยงาม เพื่อใช้เป็นสำนักงานขาย ห้องอาหาร คอฟฟี่ช้อป ห้องประชุม และ ห้องพยาบาลเพื่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และส่งต่อยังโรงพยาบาลเมื่อจำเป็นต้องรับการรักษาระดับสูง
4 มีสระน้ำและสวนสวยสำหรับกิจกรรมการพักผ่อนและออกกำลังกาย ศูนย์สาธิตเกษตรอินทรีย์และพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5 .มีสระว่ายน้ำขนาดเล็กและห้อง ฟิตเนส สำหรับออกกำลังกาย ห้องนวดเพื่อสุขภาพและสปาเพื่อความผ่อนคลาย

6 .มีบริการและกิจกรรมเพื่อสุขภาพต่าง ๆ เช่นการฝึกอบรมและบรรยายให้ควมรู้ทางด้านสุขภาพ การเตรียมตัวเพื่อวัยเกษียณ การนำไปท่องเที่ยวทัศนศึกษาในเชิงอนุรักษ์ บริการนำไปตีกอล์ฟ ช้อปปิ้งรวมทั้งกิจกรรมทางศาสนาและการพักผ่อนนอกสถานที่

7 .บริการรถรับส่ง

8 .บริการซักรีด

9 .มีห้องครัวกลางสำหรับผู้ต้องการประกอบอาหารส่วนตัว

10มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุมาอย่างดี สำหรับดูแลสมาชิกบ้านพิงกันอย่างอบอุ่นประหนึ่งลูกหลาน และมีบริการผู้ดูแลประจำตัว(ในกรณีทีมีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ)

 

Baan Ping Kan: Chiang Mai Wellness Residence Co., Ltd.

Chiang Mai Senior Residences in Healthy & Sustainable Living Environment with Social Responsibility

Location

Baan Ping Kan Chiang Mai Wellness Residence Co., Ltd. located at 114 Moo 1, Huay Sai Sub-district, San Kamphaeng District Chiang Mai 50130 on the rural road 4039 With a total area of 21 acres on a small hillside “Doi Siew”,  Baan Ping conveniently close to Wat Phra That Doi Siew; the sanctuary and popular temple in Sankanpang District. Peace and tranquility linger in the midst of mountain ranges, perfect for a comfortable getaway. Need to get something in town? We are only 5 km from Sankampaeng District Public Office. And only 40 minutes on paved road to Chiang Mai International Airport.

Background

Chiang Mai Wellness Residence Co., Ltd. is founded by three retirees who shared the same view that in today’s society, those in their golden years are often left behind and lonely. Lack of close supervision from their children who devoted their full time to modern world burdens. But most of the senior are still healthy, independence, do not require much support from their children. So what if we could create a place for  seniors who are healthy and still young at heart; a place well designed  well-equipped, clean and beautiful with a comprehensive service system to keep the seniors healthy – body and mind. Baan Ping Kan is the place where happiness and longevity is shared. It is our aim to create a healthy living environment.

Services

  1. Full-board residence for short and long-tern rental. Our accommodation consists of 80 units of single house, single storey, one bed room with 40 square meters space. Each and every unit conform to a Universal Design recommended by Ministry of Public Health and the Department of Elderly Affairs, the Ministry of Social Development and Human Security. Healthy meals and comprehensive residential services and provided with our vision in mind “Healthy & Sustainable Green Living with Social Responsibility”

Each unit is fitted with premium quality furniture, air conditioner, refrigerator, TV, and microwave. Emergency call button, sliding doors and sliding gates also feature follows international standards.

  1. A common 1,600 square-meter parking space is provided. For pollution-free residential area, electric cart service is provided. .
  2. Front Office will be providing all reception services. Included in this area are Slaes Office, coffee shop, meeting room, first-aid room and referral service for professional medical attention. 4. Swimming pool and garden are provided for relaxation and outdoor activities. Organic farming and Eco-friendly Energy Demonstration Center are welcoming anyone who wants to roll up their sleeves and get first-hand experience.
  3. Small pool is also provided along with fitness room, massage room and spa for relaxation.
  4. Health-oriented services and activities such as seminars and talks on health tips, getting ready for retirement, arranged eco-tour and excursions, transfer to golf courses or shopping, participating in religious activities, and plenty of outdoor fun for seniors.
  5. City transfer service.
  6. Laundry service.
  7. Central kitchen for private catering.
  8. Our staff has been trained to care for seniors as their own family member. Personal assistance is available for those with special needs.